23.9 C
Tuzi
Thursday, May 23, 2024

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Michigan shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2023/ 2024

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Michigan shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2023/ 2024.

Kriteret që duhet ti plotësojnë kandidatët janë:

 • TË JETË STUDENT I RREGULLT
 • TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË
 • KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMËR QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË

Përparësi do të kenë:

 • STUDENTËT QË STUDJOJNË NË UNIVESITETET SHQIPTARE
 • STUDENTËT ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE
 • STUDENTËT ME NOTË MESATARE TË MIRË

Dokumentet e nevojshme për konkurim:

 • KOPJE TË INDEKSIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI, FAQET ME PROVIMET E DHËNA, DHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR),
 • TË ARDHURAT E ANËTARVE TË FAMILJES
 • VËRTETIM PËR TË ARDHURAT E ANËTARVE TË PUNËSUAR
  *PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E PENSIONIT
 • PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE VËRTETIMIN E NDIHMËS SOCIALE
 • PËR ATA QE NUK PUNOJNË VËRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANË NË MARRËDHËNJE PUNE
 • KOPJE E LETËRNJOFTIMIT APO PASHAPORTËS
 • EMRI I BABAIT DHE GJYSHIT QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË MIRË

DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË KONSIDERIM

Dokumentat e kompletuara ti dorzohen z. Mark Pashko Lucgjonaj në zyrën e Diasporës në Komunën e Tuzit.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit është deri me 16 Shkurt, 2024.
Për ndoni pyetje apo sqarim të mundshëm mund të na kontaktoni në emailin tone: [email protected], ose përmes Viber apo messengerit;

Nrek Gjolaj 248-310-7442
Lukë Juncaj 248-808-0008
Pashko Gjokaj 586-530-0373

PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE – KOMISIONI PËR NDARJEN E BURSAVE
Michigan 26 Janar, 2024

Lajmet e fundit
Related news