19.9 C
Tuzi
Thursday, May 23, 2024

Qeveria miratoi Projektligjin për Sigurinë e Informacionit

Në seancën e sotme, Qeveria e Malit të Zi miratoi Projektligjin për Sigurinë e Informacionit, i cili do të vendosë vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve në rast të incidenteve të ardhshme dhe funksionim më efikas të ekonomisë dhe shoqërisë dhe një sistem të qëndrueshëm për zbulimin dhe mbrojtjen efektive kundër kërcënimeve dhe incidenteve kibernetike. 

Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj theksoi se qëllimi i miratimit të këtij ligji është para së gjithash përmbushja e detyrimeve të Malit të Zi në rrugën drejt BE-së, përmes respektimit të Direktivës NIS 2, si dhe krijimi i kushteve për një hapësirë ​​të sigurt kibernetike në vendin tonë në përputhje me standardet dhe praktikën e BE-së. 

Për t’iu përgjigjur në mënyrë më efektive kërcënimeve kibernetike, kërcënimeve serioze kibernetike, incidenteve dhe krizave kibernetike, është planifikuar të krijohet një Agjenci për Sigurinë Kibernetike si dhe ngritja e kapaciteteve për mbrojtjen kibernetike, ndër të tjera, përmes formimit dhe komisionimit të një ekipi për mbrojtje kundër kërcënimeve dhe incidenteve kibernetike – CIRT-it të administratës shtetërore, pra CIRT-it të Qeverisë, njësi organizative në Ministrinë e Administratës Publike, e cila, në përputhje me ligj të veçantë, është e ngarkuar me menaxhimin e infrastrukturës së informacionit të qeverisë dhe të rrjetit të informacionit dhe komunikimit të autoriteteve.

Lajmet e fundit
Related news