19.9 C
Tuzi
Thursday, May 23, 2024

Miratohet projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qasje të lirë në informacion

Komisioni për Sistemin Politik, Gjyqësor dhe Administrativ në seancën e sotme të 19-të e shqyrtoi dhe njëzëri e mbështeti Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qasje të lirë në informacion, të dorëzuar nga Qeveria e Malit të Zi. 

Shqyrtimit të këtij ligji i ka paraprirë një diskutim konsultativ, i cili u zhvillua në seancën e 16-të të Komisionit, të mbajtur më 29 mars 2024, ku përveç propozuesve të aktit, morën pjesë përfaqësues të disa organeve shtetërore dhe sektori joqeveritar. 

Si pjesë e pikës së dytë të rendit të ditës, Bordi njëzëri ka mbështetur Raportin Vjetor për punën e Këshillit Gjyqësor dhe gjendjen e përgjithshme në gjyqësor për vitin 2023 me Raportin për aktivitetet për zbatimin dhe përmirësimin e menaxhimit dhe kontrolleve për vitin 2023. 

Gjithashtu, Bordi njëzëri mbështeti Konkluzionet e Propozuara (7) në lidhje me shqyrtimin e raportit të lartpërmendur. 

Komisioni në seancën e sotme njëzëri miratoi Planin e Punës së Komisionit për Sistemin Politik, Gjyqësor dhe Administrativ për vitin 2024.

Lajmet e fundit
Related news