21.9 C
Tuzi
Friday, June 14, 2024

Dukaj propozon mbajtjen e zgjedhjeve lokale brenda një dite dhe zgjedhjen e drejtpërdrejtë të kryetarit

Ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj, ka dorëzuar sot në Kuvend një iniciativë për shqyrtimin e propozimit për prezantimin e zgjedhjes së drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës dhe propozimin për mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale në të njëjtën ditë si pjesë e reformës të legjislacionit zgjedhor. 

Siç njofton Ministria e Administratës Publike, Dukaj ka dorëzuar iniciativën dhe propozimin në Komisionin Parlamentar për Reformë Gjithëpërfshirëse Zgjedhore. 

Nga Ministria thanë se departamenti ka përgatitur dhe ka publikuar për diskutim publik tekstin e Projektligjit për Vetëqeverisjen Lokale. 

“Përgatitjes së projektligjit i ka paraprirë një analizë gjithëpërfshirëse e funksionimit të sistemit të vetëqeverisjes lokale në Mal të Zi, në të cilën janë dhënë drejtimet për reformimin e mëtutjeshëm të sistemit të vetëqeverisjes lokale”, thuhet në njoftim. 

Ministria theksoi se drafti propozon reforma të rëndësishme që do të përmirësojnë decentralizimin e vetëqeverisjes lokale dhe futjen e qytetit si njësi të vetëqeverisjes lokale me fushëveprim më të madh të kompetencave. 

Siç thanë ata, decentralizimi asimetrik i propozuar shoqërohet me mekanizma adekuate të kontrollit. 

“Përveç kësaj, afirmohet edhe procesi i integrimeve evropiane në nivel lokal, si dhe bashkëpunimi ndërkomunal”, shtuan nga Ministria e Administratës Publike. 

Departamenti tha se debati publik për Projektligjin për Vetëqeverisjen Lokale do të jetë thelbësor dhe i hapur me qëllim që të përfshihen sa më shumë palë të interesuara në procesin e përgatitjes së tij.

Tv Boin

Lajmet e fundit
Related news