Home Kryesore Dukaj: Njëherë duhet të përfundohet demargacioni i komunës së Tuzit me Kryeqytetin, më pas me Zetën

Dukaj: Njëherë duhet të përfundohet demargacioni i komunës së Tuzit me Kryeqytetin, më pas me Zetën

0
Dukaj: Njëherë duhet të përfundohet demargacioni i komunës së Tuzit me Kryeqytetin, më pas me Zetën

Lidhur me situatën e përcaktimit të kufijve të kryeqytetit të Podgoricës dhe komunës së Zetës, Ministria e Administratës Publike thekson po përpiqet të sigurojë që proceset e vazhdueshme të demarkimit të kryhen në mënyrë efikase, të qartë dhe graduale. 

E të gjitha me qëllim shmangien e pasojave të mundshme negative në formë të dëmtimit të çdo njësie të vetëqeverisjes lokale që merr pjesë në këto procese. 

Për këtë arsye, detyrimi i Ministrisë së Administratës Publike është të sigurojë zbatimin e Ligjit për Organizimin e Territorit, dhe në këtë drejtim, theksojnë nevojën që procedurat e demarkimit të zhvillohen në të njëjtin rend si nxjerrja e komunës nga Kryeqyteti në komuna të reja. 

„Në këtë kuptim, theksojmë se komuna e Tuzit u krijua me ndarjen e një pjese të Kryeqytetit të Podgoricës në vitin 2018 dhe se në atë moment komuna aktuale e Zetës kishte statusin e komunës në kuadër të Kryeqytetit. Që atëherë, procedura e demarkimit ndërmjet këtyre dy njësive të vetëqeverisjes lokale ka vazhduar, dhe ende nuk ka përfunduar. Duke pasur parasysh këtë, është e qartë se çështja e kufijve të Kryeqytetit, si dhe çështja e pronës ndërmjet kryeqytetit dhe komunës së Tuzit, është ende e hapur, d.m.th se kufijtë e territoreve të këtyre komunave dhe prona ende nuk janë definuar plotësisht,“ thuhet në deklaratë. 

Ndër të tjera në deklaratën e Ministrisë thuhet: “Për të siguruar një situatë të pastër dhe qëndrime të qarta të të gjithë aktorëve në procedurë, fillimisht është e nevojshme që të demarkohet plotësisht kryeqyteti i Podgoricës dhe komuna e Tuzit. Përmes përfaqësuesve të Ministrisë së Administratës Publike do të insistojmë në efikasitetin e punës së Komisionit në kuadër të të cilit propozohet të zgjidhet çështja e përcaktimit të kufirit të Podgoricës dhe Tuzit, në mënyrë që Bordi tjetër të mund të vazhdojë punën e tij sa më shpejt të jetë e mundur.”

„Roli i Bordit është i tillë që propozon vetëm mënyrën e rregullimit të marrëdhënieve ndërmjet komunave, demarkacionin territorial, mënyrën e ndarjes së pronës dhe aktivitete të tjera për të krijuar kushte për fillimin e punës së një komune të sapoformuar dhe vendimi merret nga kuvendet komunale. Kjo do të thotë se kuvendet komunale duhet të marrin vendime identike për demarkacionin dhe çështjet tjera të rëndësishme për funksionimin e komunave. Nga puna e deritanishme e Komitetit Organizativ është evidente se nuk ka marrëveshje që demarkacioni territorial i Podgoricës dhe Zetës të bëhet me marrëveshje, si dhe nuk ka marrëveshje për t’ia besuar arbitrazhit çështjet kontestuese lidhur me demarkacionin,“ thuhet në deklaratën e Ministrisë së Administratës Publike./TvBoin/